معنی و ترجمه کلمه khanate به فارسی khanate یعنی چه

khanate


قلمرو حکومت خان ،خان نشين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها