معنی و ترجمه کلمه kibitka به فارسی kibitka یعنی چه

kibitka


چادرگردکه تاتارها ازنمدميسازند،سياه چادرنمدى ،خانه تاتار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها