معنی و ترجمه کلمه kick off به فارسی kick off یعنی چه

kick off


اغاز،توپ زدن ،شروع مسابقه فوتبال
ورزش : ضربه اغاز بازى
علوم نظامى : شروع حمله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها