معنی و ترجمه کلمه kick with the heel به فارسی kick with the heel یعنی چه

kick with the heel


ورزش : ضربه با پاشنه پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها