معنی و ترجمه کلمه kick به فارسی kick یعنی چه

kick


ضربه با پا،گل زدن ،ضربه پاى شناگر،لگد تفنگ ،لگد زدن تفنگ ،لگدزدن ،باپازدن ،لگد،(درتفنگ)پس زنى ،(مشروب)تندى
علوم مهندسى : ضربه
ورزش : ضربه با پا،فرار ناگهانى در پايان مسابقه دو
علوم نظامى : پس زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها