معنی و ترجمه کلمه kicking plate به فارسی kicking plate یعنی چه

kicking plate


معمارى : ورق پاخور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها