معنی و ترجمه کلمه kicking strap به فارسی kicking strap یعنی چه

kicking strap


تسمه اى که اسب درشکه را ازجفتک زدن بازميدارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها