معنی و ترجمه کلمه kicks from the penalty spot به فارسی kicks from the penalty spot یعنی چه

kicks from the penalty spot


ورزش : شوت از نقطه پنالتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها