معنی و ترجمه کلمه kieseritzky gambit به فارسی kieseritzky gambit یعنی چه

kieseritzky gambit


ورزش : گامبى کيزريتسکى در گامبى شاه شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها