معنی و ترجمه کلمه kill area به فارسی kill area یعنی چه

kill area


منطقه کشندگى ،منطقه خطر
علوم نظامى : منطقه تلفات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها