معنی و ترجمه کلمه kill probability به فارسی kill probability یعنی چه

kill probability


احتمال کشندگى
علوم نظامى : احتمال وارد کردن تلفات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها