معنی و ترجمه کلمه kill time به فارسی kill time یعنی چه

kill time


زمان خطر
علوم نظامى : زمان کشندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها