معنی و ترجمه کلمه kiln dry به فارسی kiln dry یعنی چه

kiln dry


کوره خشک کردن ،درکوره خشکانيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها