معنی و ترجمه کلمه kilolitre به فارسی kilolitre یعنی چه

kilolitre


کيلوليتر( هزار ليتر)

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها