معنی و ترجمه کلمه kilter به فارسی kilter یعنی چه

kilter


(انگليس )ماشين چين دهنده ،کسى که لباس چين دارميدوزد،مرتب

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها