معنی و ترجمه کلمه kind of به فارسی kind of یعنی چه

kind of


تاحدى ،تا درجه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها