معنی و ترجمه کلمه kind-hearted به فارسی kind-hearted یعنی چه

kind-hearted


مهربان ،خوش قلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها