معنی و ترجمه کلمه kindness to subordinates به فارسی kindness to subordinates یعنی چه

kindness to subordinates


مهربانى بزيردستان( يا اتباع)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها