معنی و ترجمه کلمه kinematical به فارسی kinematical یعنی چه

kinematical


جنبشى ،وابسته به جنبش شناسى ،سينمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها