معنی و ترجمه کلمه kinematics به فارسی kinematics یعنی چه

kinematics


سينماتيک ،حرکت شناسى ،جنبش شناسى ،علم الحرکات ،علم اجسام متحرک
علوم مهندسى : جنبش شناسى
کامپيوتر : فرايند مهندسى کامپيوتر براى ترسيم يا روح دادن اجزا ماشين يا ساختار تحت طراحى سيستم
معمارى : حرکت شناخت
نجوم : ح رکت شناخت
ورزش : سينماتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها