معنی و ترجمه کلمه kineograph به فارسی kineograph یعنی چه

kineograph


تصويرمتحرک ،پيکرجنبنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها