معنی و ترجمه کلمه kinetic به فارسی kinetic یعنی چه

kinetic


جنبشى ،وابسته بحرکت ،وابسته به نيروى محرکه
روانشناسى : جنبشى
علوم هوايى : جنبشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها