معنی و ترجمه کلمه king's bishop gambit به فارسی king's bishop gambit یعنی چه

king's bishop gambit


ورزش : گامبى فيل شاه در گامبى شاه شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها