معنی و ترجمه کلمه king crab به فارسی king crab یعنی چه

king crab


خرچنگ نعلى ،خرچنگى که ماننداست به نعل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها