معنی و ترجمه کلمه king dom به فارسی king dom یعنی چه

king dom


پادشاهى ،سلطنت ،کشورى که پادشاه داشته باشد،قلمرو يک پادشاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها