معنی و ترجمه کلمه king post به فارسی king post یعنی چه

king post


عصا،تير بزرگ عمودى شيروانى ،شاه تير
معمارى : قطر شاغولى ميان خرپا
علوم دريايى : ستون جرثقيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها