معنی و ترجمه کلمه king-post truss به فارسی king-post truss یعنی چه

king-post truss


عمران : خرپاى ساده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها