معنی و ترجمه کلمه kingdom به فارسی kingdom یعنی چه

kingdom


سلطنت ،حوزه اقتدار،مملکت يا کشور پادشاهى ،مواليد( در جمع)،کشور،قلمروپادشاهى
قانون ـ فقه : مواليد
زيست شناسى : سلسله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها