معنی و ترجمه کلمه kino به فارسی kino یعنی چه

kino


شيره يکجورگياه که ماننداست بکات هندى ودرداروسازى و....بکارميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها