معنی و ترجمه کلمه kips به فارسی kips یعنی چه

kips


kilo instructions per second
کامپيوتر : هزار دستورالعمل در ثانيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها