معنی و ترجمه کلمه kit or kit violon به فارسی kit or kit violon یعنی چه

kit or kit violon


ويولون کوچکى که پيشترها اموزگاران رقص مى نواختند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها