معنی و ترجمه کلمه kit به فارسی kit یعنی چه

kit


کوله پشتى ،بچه گربه ،بچه جانوران ،بچه زاييدن(گربه)،تغار،سطل ،توشه سرباز،اسباب کار،بنه سفر،بسته لوازم
علوم مهندسى : جعبه
علوم نظامى : جعبه ابزار يا وسايل جعبه وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها