معنی و ترجمه کلمه kitchen rudder به فارسی kitchen rudder یعنی چه

kitchen rudder


علوم دريايى : سکان کروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها