معنی و ترجمه کلمه kite به فارسی kite یعنی چه

kite


فرد دغل باز،فرد درنده خو،بادبان 3 گوشه بشکل بالن ،برات صورى ،کايت هوايى ،کايت دريايى ،هدف کش دريايى غوطه ور در اب ،بادبادک کاغذهوايى( ج.ش ).غليوا،غليواج ،زغن ،ادم درنده خو،طفيلى ،دغل باز،ادم متقلب ،پرواز کردن ،پرواز بلند،سفته بازى کردن
قانون ـ فقه : به وسيله سفته بازى پول و اعتبار به دست اوردن
بازرگانى : برات دوستانه
ورزش : کايت
علوم نظامى : هدف کش فريبنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها