معنی و ترجمه کلمه kitty corner به فارسی kitty corner یعنی چه

kitty corner


)= cater corner(مورب ،اريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها