معنی و ترجمه کلمه kleig light به فارسی kleig light یعنی چه

kleig light


)klieg light(لامپ پرنور عکاسى و فيلمبردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها