معنی و ترجمه کلمه klystron به فارسی klystron یعنی چه

klystron


الکترونيک : کليسترون
علوم هوايى : لوله الکترون نوسان ساز با سرعت مدوله شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها