معنی و ترجمه کلمه knavishness به فارسی knavishness یعنی چه

knavishness


فرومايگى ،پستى ،تقلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها