معنی و ترجمه کلمه knee brace به فارسی knee brace یعنی چه

knee brace


مهار زانوئى
عمران : پشت بندى که جهت مقاومت ساختمان در مقابل فشار ناشى از باد بسته ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها