معنی و ترجمه کلمه kneecap به فارسی kneecap یعنی چه

kneecap


)=kneepan=patella(کاسه زانو،استخوان کشگک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها