معنی و ترجمه کلمه knife edge به فارسی knife edge یعنی چه

knife edge


لبه تيغ ،تيغه در،لبه چاقو،لبه کارد،لبه تيز هرچيزى
علوم مهندسى : لبه چاقو
علوم نظامى : لبه کارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها