معنی و ترجمه کلمه knight fork به فارسی knight fork یعنی چه

knight fork


ورزش : چنگال اسب شطرنج


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها