معنی و ترجمه کلمه knight of the post به فارسی knight of the post یعنی چه

knight of the post


کسيکه معاشش ازگواهى دروغ دادن فراهم ميشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها