معنی و ترجمه کلمه knob به فارسی knob یعنی چه

knob


تکمه ،طبلک ،پيچ ،گردونه ،قبه ،دکمه ،برامدگى ،دستگيره ،دسته ،گره
علوم مهندسى : تکمه گردان
معمارى : دستگيره گويى
علوم نظامى : شستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها