معنی و ترجمه کلمه knock down به فارسی knock down یعنی چه

knock down


زدن با تانک يا توپ هواپيما،باضربت بزمين کوبيدن ،گيج کردن ،مجزا کردن
علوم نظامى : از کار انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها