معنی و ترجمه کلمه knock on the head به فارسی knock on the head یعنی چه

knock on the head


خنثى کردن ،باطل کردن ،نقش بر اب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها