معنی و ترجمه کلمه know allmen by these presents به فارسی know allmen by these presents یعنی چه

know allmen by these presents


بموجب اين سندعموم را اگاهى مى دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها