معنی و ترجمه کلمه knowingly به فارسی knowingly یعنی چه

knowingly


دانسته ،عمدا"
قانون ـ فقه : عالما"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها