معنی و ترجمه کلمه knowledge industries به فارسی knowledge industries یعنی چه

knowledge industries


کامپيوتر : صنايع اطلاعاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها