معنی و ترجمه کلمه knowledge of results به فارسی knowledge of results یعنی چه

knowledge of results


روانشناسى : اطلاع از نتايج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها